KAR 56,5 MILIJONOV EVROV ZA NOVE NALOŽBE RABE OBNOVLJIVIH VIROV

Eko sklad je v uradnem listu objavil razpis, s katerim je občutno povečal sredstva za nove naložbe za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Kot lahko preberemo, je za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb iz sklada za podnebne spremembe na voljo 56,5 milijona evrov, kar je 12 milijonov več kot lani.

27 milijonov evrov je prek razpisa za nepovratne finančne spodbude občanom namenjenih za spodbujanje zamenjav starih kurilnih naprav z novimi, učinkovitejšimi kurilnimi napravami na lesno biomaso ali s toplotnimi črpalkami. Med drugim razpis sofinancira priklop na daljinsko ogrevanje na obnovljiv vir energije, vgradnjo lesenih oken in zamenjavo fasade, vgradnjo solarnega ogrevalnega sistema, kurilne naprave na lesno biomaso ali toplotne črpalke za centralno ogrevanje.

Skupno 16,7 milijona evrov je na razpisu za nepovratne finančne spodbude namenjeno za nove skupne naložbe večje energijske učinkovitosti starejših večstanovanjskih stavb. Mogoče je dobiti sredstva za optimizacijo sistema ogrevanja za stavbe z vsaj tremi stanovanji, za zamenjavo fasade in izolacijo strehe.

Povišala se je tudi višina nepovratnih sredstev in stroškov subvencionirane obrestne mere pri razpisu za finančne spodbude za nove naložbe v učinkovito rabo in obnovljive vire energije. Sedaj znaša 5 milijonov evrov,  prav taka pa je tudi višina sredstev za kredite. Razpis je namenjen pravnim osebam, tudi tukaj pa so v ospredju zamenjava oken in fasade, vgradnja toplotne črpalke, naložbe v naprave za dodatno proizvajanje električne energije in toplote ter ukrepi energetske učinkovitosti v poslovnem procesu. 

Kar 25 milijonov evrov pa je na voljo za gradnjo skoraj ničenergijskih stavb splošnega družbenega pomena. To so stavbe, ki porabijo manj energije za delovanje in so energetsko učinkovite, potrebna energija pa je v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov v bližini ali na kraju samem. Sem spadajo ustanove za kulturo in razvedrilo, za zdravstveno oskrbo in šport, muzeje in knjižnice. izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo.